Mobirise

IOT OUTLET

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ปลั๊กไฟควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่6
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์เเวร์เเละสมองกลฝังตัว

ที่อยู่

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ

โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com